Ankyra Business Advice & Services, Türkiye ve İngiltere’nin dışındaki ülkelere de iş danışmanlığı hizmeti sunmaktadır ve bu bağlamda iş projesine dair araştırma ve analizlerin yapılmasından başlayarak proje yönetimine kadar tüm süreçlerde girişimcilere profesyonel destek sağlamaktadır. 

Firmamız Türkiye ile İngiltere’ye ek olarak yurtdışındaki pek çok ülkede de iş danışmanlığı hizmeti sunmaktadır. Ankyra Business Advice & Services, yurtdışında iş kuran, kurmayı planlayan, ithalat/ihracat yapacak olan ya da temsilcilik, şube vb. açacak olan girişimcilerin iş kuracakları ülkede karşılaşabilecekleri risklere yönelik tedbirler, o ülkedeki hukuki düzenlemeler, vergi sistemi, sigorta sistemi, bankacılık sistemi, siyasi ve ekonomik konjonktür gibi konularda bilgilendirilmelerini sağlar. Bunun yanında hangi ülkede, hangi işin, hangi kişilerle, hangi zamanda ve nasıl yapılacağına ilişkin olarak girişimcilere yol haritalarını belirleme, projelerini hayata geçirme ve hatta proje hayata geçtikten sonra proje yönetiminin sürdürülebilir ve istikrarlı olması gibi hususlarda da destek sağlar.

Ankyra Business Advice & Services’in iş danışmanlığı hizmeti sunduğu İngiltere ve Türkiye dışındaki ülkelerden bazıları şunlardır; Çin Halk Cumhuriyeti, Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan,  Japonya, Rusya, Brezilya, Kanada, Birleşik Arap Emirlikleri, İran, Avustralya, Yeni Zelanda, Meksika, İsrail, İrlanda, Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, Lüksemburg, İspanya, İtalya, Portekiz, Yunanistan, Polonya, Avusturya, Litvanya, Letonya, Estonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Norveç, İsveç, İsviçre, Finlandiya, Danimarka, İzlanda, Suudi Arabistan, Endonezya, Malezya, Arjantin, Şili, Singapur, Mısır, Azerbaycan, Ukrayna, Tayvan, Mısır, Cezayir, Güney Afrika Cumhuriyeti, Gana, Gine, Filipinler, Güney Kore, Kuzey Kore, Hırvatistan, Bosna Hersek, Karadağ, Kosova, Kamboçya, Kenya, Kongo.

Yukarıda saymış olduğumuz ülkelerin dışında daha pek çok ülkeye de iş danışmanlığı hizmeti sunmaktayız. Girişimde bulunmayı planladığınız ülke hangisi ise Ankyra Business Advice & Services danışmanları ile irtibata geçerek o ülke ve ülkedeki iş ve sektörel şartlar hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz. Bunun yanında yurtdışında iş kurmayı planlayan ancak hangi ülke olacağına karar veremeyen kişi ve kuruluşlar da firmamız uzmanları ile görüşerek kendi imkânlarına göre en iyi seçenekleri ve pazar perspektifleri hakkında danışmanlık alabileceklerdir.

Firmamız girişimcilere hayata geçirmeyi planladıkları projelerinin öncesinde, proje hayata geçirilirken ve hatta hayata geçtikten sonra da danışmanlık sağlamaktadır. Bu bağlamda proje hayata geçmeden önceki hazırlık aşamasında gerekli tüm araştırma ve analizler firmamız iş danışmaları tarafından sağlanmaktadır. Pazar araştırması, rekabet analizi, fizibilite raporunun hazırlanması, iş planı hazırlığı gibi her türlü araştırma, analiz ve ön hazırlık firmamızın alanında uzman iş danışmalarınca yapılarak girişimcilerin en doğru kararları alabilmesi için gerekli yönlendirmeler yapılmaktadır.

Daha önce de bahsettiğimiz üzere projenin hayata geçmesinden önce olduğu üzere proje hayata geçerken de Ankyra Business Advice & Services girişimcilere destek olmaktadır. Bu bağlamda projenin geliştirilmesi, işin ilgili kurumlara tescil işlemlerinin yapılması, iş için en doğru insanların istihdam edilmesi, iş için en uygun ofis, dükkân, depo, araçlar vb.nin belirlenmesi ve hatta işin reklam ve tanıtımının yapılması hususlarında da gerekli yönlendirmeler firmamızca yapılmaktadır. Pazarlama, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, kurumsal kimlik tasarımı, web-tasarım hizmetleri, müşteri ilişkileri yönetim sistemi, e-ticaret gibi reklam ve tanıtıma dair hizmetleri firmamızın çözüm ortaklarından biri olan R Plus Media sunmaktadır.  Ankyra Business iş danışmanlarıyla çalışan girişimciler medya ve bilişim hizmetlerini R Plus Media’dan alabilirler.

İş projesi hayata geçtikten sonra da firmamız proje yönetiminin her aşamasında girişimcilere destek sağlamaktadır. Planlama, örgütleme, yönetme, koordine etme ve denetim aşamalarından oluşan yönetim süreçlerinin tamamında danışmanlarımızdan profesyonel destek alabilirsiniz. Firmamız iş danışmanları işinizin modern yönetim anlayışlarına göre yönetilebilmesi için de destek sağlar. Buna ek olarak iş çevrenizin oluşturulması yani networking için de uzmanlarımızla çalışabilirsiniz. Unutulmamalıdır ki; yalnızca iyi bir iş fikrine sahip olmak, yeterli finansmana sahip olmak gibi hususlardan daha önemli olan şeyler varsa onlar kesinlikle projenin en etkin ve verimli şekilde yönetilebilmesinin yanı sıra iş ağının en doğru kişilerle oluşturulmasıdır. Bu konular hakkında detaylı bilgi ve danışmanlık hizmeti almak isteyen ve kurduğu işte en etkin ve verimli sonuçları almak isteyen girişimciler Ankyra Business Advice & Services uzmanları ile irtibata geçebilirler.

Yabancı ülkelerde iş kurmak değil dış ticaret yapmak isteyen kişi ve kuruluşlar da firmamızdan iş danışmanlığı hizmeti alabilirler. Firmamız dış ticaret yapmak isteyen kişilere hangi ülkede ithalat ve/veya ihracat yapacaklarına bağlı olarak o ülkedeki serbest bölgeler, gümrük vergileri gibi hususlarda da destek sağlamaktadır.  

Yurtdışında iş kurmak, bir işi devralmak, bir işe ortak olmak, şube, temsilcilik, irtibat bürosu vb. açmak, dış ticaret yapmak (ithalat, ihracat) gibi plan ve projeleri olan kişi ve kuruluşlar Ankyra Business Advice & Services ile irtibata geçerek detaylı bilgi ve danışmanlık hizmeti alabilirler. Hayata geçirilmesi planlanan iş projelerinin risklerini en aza indirmek ve en doğru kararları alabilmek üzere danışmanlık alınması pek çok fayda sağlayacaktır. Ankyra Business Advice & Services’in Londra ve İstanbul ofisindeki danışmanlarıyla iletişim bilgileri aracılığıyla irtibata geçebilirsiniz.